Overslaan en naar de inhoud gaan

Woordkunst-Drama

Profiel studierichting

Woordkunst-Drama is een artistieke en theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met een ruim pakket kunstvakken. De nadruk ligt op woordkunst-drama. Muziek, beweging en kunstbeschouwing vullen deze artistieke opleiding verder aan.

Profiel leerling

Als leerling Woordkunst-Drama toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken vooral binnen de specifieke vakken van de studierichting. Je hebt een sterk taalgevoel en weet een brede waaier aan literaire teksten en tekstmateriaal in verschillende talen te interpreteren. Je verdiept je in de podiumkunsten, woordkunst-drama en literatuur. Je hebt interesse in verschillende kunstuitingen en -stromingen uit het heden en verleden.

Domeingebonden doorstroomrichting

De studierichting Woordkunst-Drama behoort tot de domeingebonden doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (een meer specifieke professionele of academische bacheloropleiding en masteropleiding). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Daarin krijgen de specifieke richtingsvakken Woordkunst-Drama en Nederlands heel wat aandacht maar ook Frans, Engels, wiskunde en de natuurwetenschappen komen sterk naar voor in de uitdagende basisvorming.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Woordkunst-Drama met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Woordkunst-Drama.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 3 3
wiskunde 4 4
woordkunst-drama 5 5
beweging 2 2
muziek 2 2
kunstbeschouwing 1 1
Nederlands 5 5
maatschappelijke en economische vorming   1
informatica 1  
Totaal 34 34