Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetenschappen-Wiskunde

In deze richting wordt het fundamentele deel ingevuld met wiskunde en wetenschappen. Het pakket wetenschappen bedraagt tien lestijden per week en het pakket wiskunde zes lestijden per week. Binnen deze richting staat abstract denken centraal. Naast de grondige theoretische studie en de inzichtelijke verwerking ervan, moet je in staat zijn om deze kennis toe te passen in nieuwe contexten. De theorie wordt bovendien aangevuld met enkele practica en het zelfstandig oplossen van vraagstukken. Je bestudeert uiteindelijk zelfstandig een wiskundig onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen en te verwerken.

 

type vaknaam 5de jaar 6de jaar
basisvakken Engels 2 2
basisvakken esthetica 1 1
basisvakken Frans 3 3
basisvakken geschiedenis 2 2
basisvakken godsdienst 2 2
basisvakken lichamelijke opvoeding 2 2
basisvakken Nederlands 4 4
richtingsvakken aardrijkskunde 2 1
richtingsvakken biologie 2 2
richtingsvakken chemie 2 2
richtingsvakken fysica 2 3
richtingsvakken seminarie 2 2
richtingsvakken wiskunde 6 6