Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetenschappen

Aan wetenschap doen betekent verschijnselen in de natuur opmerken, beschrijven, meten, verbanden leggen en structuur aanbrengen. Op basis van waarnemingen leer je hypothesen te formuleren. Je zet experimenten op om die hypothesen te toetsen en te verfijnen, zodat je daaruit weer wetten kunt afleiden die een voorspellend karakter hebben. In deze richting komt deze manier van werken ruimschoots aan bod in de vakken biologie, chemie, fysica, wetenschappen en ook aardrijkskunde.

 

vaknaam 4de jaar
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
Duits 1
Engels 3
Frans 4
fysica 1
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
plastische opvoeding 0
wetenschappen 4
wiskunde 5