Overslaan en naar de inhoud gaan

Project iPad Middenschool

In de grondopties van onze school kan je terugvinden dat Pius X een school wil zijn die blijvend open staat voor maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen op onder meer technologisch gebied. Dit willen wij ook in de praktijk brengen door gebruik te maken van digitale leermiddelen.

We geloven erin dat dit zal leiden tot een pedagogische meerwaarde en leerwinst. Tevens zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving waarin we creativiteit verder willen stimuleren omdat dit leerlingen beter maakt in het communiceren en het oplossen van problemen.

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zijn studies in het secundair onderwijs met gelijke middelen kan aanvatten, zowel thuis als in de les. De steeds grotere vraag naar ICT-middelen in de les rechtvaardigt de invoering van het één op één-systeem, waarbij elke leerling beschikt over zijn/haar eigen toestel. De leerling heeft het leermiddel immers steeds bij de hand.

Een één-op-één-project geeft bovendien meer mogelijkheden om op verschillende niveaus de leerstof te oefenen. Het wordt mogelijk om meer en doeltreffender te differentiëren. Ook voor leerlingen met ontwikkelings- of leerproblematieken bestaan er extra mogelijkheden om zorg en ondersteuning te voorzien als men zowel thuis als in de les over een eigen toestel beschikt.

Een tablet is een licht toestel dat erg mobiel is waardoor het in en buiten de klas kan worden gebruikt. Door zijn afmetingen is het gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in. Het start snel op. Met een opgeladen batterij kan je een ganse lesdag doorkomen.

Apple heeft zich sterk toegelegd om tablets handig te kunnen gebruiken in het onderwijs. Het ontwikkelde specifieke software om een groot aantal iPads vlot te beheren en te onderhouden.

Ook de leerkracht beschikt over mogelijkheden om de controle over het lesgebeuren te behouden wanneer de leerlingen in de les met de iPad aan de slag zijn. We hebben ook de ervaring dat de tablets van Apple betrouwbaar en relatief robuust zijn.

Sinds 2020-2021 werken de leerlingen van 1A en 1B met de iPad. Schooljaar 2021-2022 zullen alle leerlingen van de middenschool ermee werken.

We zetten de iPad in wanneer die voor een meerwaarde zorgt. In sommige lessen zal de iPad zeer veel gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien helemaal niet. Het is immers goed dat leerlingen tijdens hun schooldag met verschillende werkvormen omgaan.

Niet noodzakelijk. De iPad is, naast werkboeken, handboeken, notities… slechts één van de leermiddelen die in onze middenschool gebruikt zullen worden. Er zal uiteraard wel naar gestreefd worden om het aantal kopieën te beperken.

In Pius X werken we schooljaar 2021-2022 met een Apple iPad wifi 7de of 8ste generatie met een scherm van 10,2” en met een opslagcapaciteit van 32 GB.

Als je de iPad enkel voor school gebruikt, dan volstaat 32 GB. Je zal leren om documenten, foto’s en andere bestanden in de ‘cloud’ te bewaren.

Nee, de school zal alle leerlingen een iPad in bruikleen geven. Leerlingen in het tweede jaar die in 2020-2021 met een eigen iPad werkten, kunnen hun iPad verder blijven gebruiken. Voor hen wordt een tegemoetkoming van € 120 op de schoolrekening voorzien omdat zij geen toestel van de school in bruikleen nemen.
De iPad wordt gratis in bruikleen gegeven. Je betaalt wel een waarborg en je moet goed voor het toestel zorgen. Bij schade of verlies van de iPad, de hoes of de oplader zijn er wel kosten aan verbonden.

De school installeert een hele reeks apps op de iPad die nodig zijn voor de lessen.

Dat kan. Op school werk je uitsluitend met een Apple ID die de school heeft toegekend. Thuis kan je ook een andere Apple ID gebruiken. Daarmee kan je dan zelf apps installeren.

De school voorziet een stevige beschermhoes met een ingebouwd toetsenbord. Het is bijzonder belangrijk dat die steeds wordt gebruikt. Dat is bij schade aan de iPad ook een voorwaarde opdat de verzekering tussenbeide komt in de herstellingskosten.
De iPad is verzekerd. Een iPad laten herstellen is duur. Momenteel rekent Apple daarvoor € 310 aan. Met de verzekering van de school worden de kosten voor de ouders echter beperkt tot € 75 per schadegeval. Vervangen van de hoes kost ook € 75. Een nieuwe oplaadkabel of oplader kosten elk € 25.
Neen! Enkel indien het gaat om diefstal met inbraak of met geweldpleging waarbij een proces verbaal kan worden voorgelegd die dit bevestigt, komt de verzekering tussenbeide met een vrijstelling van € 75. In alle andere gevallen moet de volledige kost van de iPad + beschermhoes vergoed worden. Dit komt neer op € 436,77.
De leerling meldt het schadegeval onmiddellijk op de ICT-dienst (3de verdieping). Daar wordt het toestel nagekeken. Indien de iPad naar de leverancier moet om hersteld te worden, krijgt de leerling meteen een andere iPad die het beschadigde toestel definitief vervangt. De ouders worden hierover geïnformeerd, ook over de tegemoetkoming in de herstellingskosten (zie bruikleenvoorwaarden).
De bruikleenvoorwaarden kan je hier downloaden.

De iPad wordt tijdens les- en klasmomenten, zowel binnen als buiten het schooldomein, gebruikt als dit noodzakelijk is voor de les of door de leraar wordt toegestaan. Na het middageten mag de iPad enkel gebruikt worden in de refter/cafétaria.

De iPad wordt niet gebruikt tijdens de recreatiemomenten op de speelplaats. Actief bewegen geniet hier de voorkeur! De iPad wordt natuurlijk steeds uit de buurt van eten en drinken gehouden.

Leerlingen hebben hun iPad elke dag bij op school en nemen hem s’avonds mee terug naar huis. We voorzien op school geen plaatsen waar de iPad op een veilige manier kan bewaard worden tot de volgende dag.

Indien de leerlingen het aansluitende uur les hebben in hetzelfde lokaal, kunnen zij hun iPad achterlaten in dat klaslokaal. De lokalen worden steeds afgesloten. Gaat het lesuur na de speeltijd/middagpauze door in een ander klaslokaal, dan kan de leerling zijn/haar iPad bij zich dragen. Tijdens de speeltijden kan de iPad ook in de boekentas gelaten worden. Boekentassen kunnen worden ondergebracht onder de luifels. Tijdens de lessen LO worden de iPads in een gezamenlijke locker bewaard van de leerkracht.

Uiteraard wordt de privacy van de leerling gerespecteerd. Het beheer van de iPads beperkt zich in eerste instantie tot het van op afstand kunnen (de)installeren van apps die de school aanbiedt aan de leerlingen. In tweede instantie kunnen wij het gebruik van het wifinetwerk op school monitoren en in geval van misbruik herleiden tot de gebruiker van de iPad.

Bij verlies, diefstal of defect, krijgt de leerling meteen een nieuw toestel dat definitief het vorige toestel vervangt. Zie polisvoorwaarden voor de bijdrage van de ouders in de kosten die daarmee gepaard gaan.

Nee. Er wordt gebruik gemaakt van het Apple-ID van de school. Wie eigen apps wil installeren heeft wel een eigen Apple-ID nodig.

Ja dat kan. Het besturingssysteem voorziet bij de instellingen de mogelijkheid om de schermtijd te controleren. Zo kan u zien hoeveel tijd uw kind gemiddeld achter het scherm zit en welke apps gebruikt worden. 

Verder kan u als ouder indien nodig beperkingen instellen voor schermtijd, gebruik van materiaal, privacy, ... en die beveiligen met een eigen code die uw kind niet kent. Zo kan u bijvoorbeeld voorkomen dat uw kind na een bepaald uur nog z'n iPad gebruikt (bv. 's avonds na bedtijd).

Stuur jouw vraag door naar ipad@piustien.net. We trachten deze zo snel mogelijk te beantwoorden.