Overslaan en naar de inhoud gaan

Pastoraal

Eerste graad A- en B-stroom

Met een aantal pastorale projecten zetten wij onze leerlingen ertoe aan om zich in te zetten voor anderen en hiervoor initiatieven te nemen. Voorbeelden zijn het Broederlijk Delen project en het Kerstproject.

Het thema van Broederlijk Delen is 'Delen en herverdelen'. Tijdens de lessen godsdienst maakten we kennis met de filosofie van Broederlijk Delen, alsook met de verschillende projecten waar zij elk jaar hun schouders onder zetten. De ervaring dat een goede samenwerking en solidariteit kunnen uitmonden in nuttige en mooie realisaties staat hierbij centraal. Om geld in te zamelen organiseerden we een sponsortocht: de leerlingen zetten zich in om enkele sponsors te vinden voor de tegenprestatie die ze leveren.