Overslaan en naar de inhoud gaan

MIDDENSCHOOL

Inschrijvingen

Informatie over onze Middenschool

Om een goede schoolkeuze te maken is het belangrijk dat zowel de ouders als de jongeren vooraf en degelijk geïnformeerd zijn. Daarom voorzien wij een aantal informatiemomenten waarop u met uw dochter of zoon verwacht wordt om kennis te maken met onze Middenschool.
-
De infomomenten over het eerste leerjaar A-stroom zijn gepland op:
donderdag 25 januari 2018 om 19 u.
dinsdag 30 januari 2018 om 19 u.
We starten stipt op de gemelde uren. U krijgt informatie over de werking van onze Middenschool, over het studieaanbod, het pedagogisch project en over de aanpak voor leerlingen met nood aan extra zorg. Er is een aparte informatieve aanpak voor de kinderen (vijfde en zesde leerjaar).
-
Voor het eerste leerjaar B-stroom krijgt u informatie op maat tijdens een persoonlijk gesprek (na telefonische afspraak 03 820 66 00).
-
De infodag voor en over de hele school gaat door op zaterdag 21 april 2018 doorlopend van 10.00 u.-13.00 u. 

Inschrijvingen voor het eerste jaar A- of B-stroom

In onze Middenschool maakten we de keuze om in te stappen in het digitale inschrijvingssysteem ‘Meld je aan’. Dit systeem is ontwikkeld door de stad Antwerpen om de kampeertoestanden te vermijden. Aanmelden gebeurt digitaal, u hoeft daarvoor dus niet naar de school te komen.

Nog altijd is er vooraf een voorrangsperiode voor broers en zussen van onze leerlingen of voor kinderen van personeelsleden. Deze voorrangsperiode loopt van maandag 8 januari tot vrijdag 19 januari 2018. Deze aanmeldingen gebeuren na telefonische afspraak op school. Vanaf donderdag 8 februari 2018 kan u enkel via de computer uw kind aanmelden voor inschrijving in onze school. Hiervoor gaat u naar de website meldjeaansecundair.antwerpen.be. Aanmelden kan tot dinsdag 27 februari 2018, dan sluit het systeem af.

Op donderdag 23 maart 2018 verneemt u in welke school uw kind kan ingeschreven worden; mogelijk is dat niet onze school als er meer aanmeldingen zijn dan onze maximum capaciteit toelaat. Deze maximum capaciteit is 290 voor het eerste leerjaar A en 24 voor het eerste leerjaar B. Tussen zaterdag 21 april en dinsdag 15 mei 2018 zal u uitgenodigd worden om uw aanmelding om te zetten in een definitieve inschrijving. Dit gebeurt op school en op afspraak. Vanaf maandag 4 juni 2018 start de vrije inschrijvingsperiode, d.w.z. dat wie nog niet ingeschreven is alsnog kan inschrijven op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn.

Inschrijvingen voor het tweede jaar A- of B-stroom

Inschrijven voor het tweede leerjaar A-stroom is mogelijk vanaf de infodag op 21 april 2018 (doorlopend van 10.00 u.-13.00 u.) en nadien na telefonische afspraak. De maximumcapaciteit voor het tweede leerjaar A-stroom is 250 waarbij de leerlingen van het huidige eerste leerjaar voorrang hebben.

Inschrijven voor het beroepsvoorbereidend leerjaar (B-stroom) is, onder voorbehoud van vrije plaatsen, mogelijk op de infodag op 21 april 2018 (doorlopend van 10.00 u.-13.00 u.) en nadien na telefonische afspraak. De maximumcapaciteit van het beroepsvoorbereidend leerjaar is 28 leerlingen waarbij de leerlingen van het huidige eerste leerjaar voorrang hebben.

Vereiste documenten

Om een inschrijving te realiseren hebben we het rijksregisternummer nodig. Daarom is het noodzakelijk de isi+ -kaart, eID-kaart en/of kids-ID van het kind mee te brengen.