Overslaan en naar de inhoud gaan

Moderne Talen-Wetenschappen

In deze studierichting met moderne talen mik je enerzijds op een veelzijdige taalvorming en anderzijds op een wetenschappelijke opleiding. Beide aspecten van deze studierichting doen een beroep op het abstraherend vermogen, met grote aandacht voor methode en nauwkeurigheid, zowel bij het wetmatige, als bij de uitdieping van de taalkennis. Je maakt eerst een grondige studie van de theorie, vervolgens verwerk je ze inzichtelijk en tenslotte moet je in staat zijn om deze kennis toe te passen in nieuwe contexten. Voor wiskunde volg je een pakket van vier uur. Zo krijg je de basis die je nodig hebt voor de wetenschapsvakken en voor verdere studies.

 

type vaknaam 5de jaar 6de jaar
basisvakken esthetica 1 0
basisvakken geschiedenis 2 2
basisvakken godsdienst 2 2
basisvakken lichamelijke opvoeding 2 2
basisvakken Nederlands 4 4
richtingsvakken aardrijkskunde 2 1
richtingsvakken biologie 1 2
richtingsvakken chemie 1 2
richtingsvakken Duits 2 3
richtingsvakken Engels 3 3
richtingsvakken Frans 4 3
richtingsvakken fysica 2 2
richtingsvakken seminarie 2 2
richtingsvakken wiskunde 4 4