Overslaan en naar de inhoud gaan

Latijn

De leerstof Latijn van de tweede graad bouwt verder op wat je in de eerste graad geleerd hebt. In de loop van de twee jaren verschuift het accent geleidelijk van het meer formele (spraakkunst- en woordenschatstudie) naar het meer inhoudelijke deel (lezen en ontleden van teksten over de leefwereld van de Romeinen).

 

vaknaam 4de jaar
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
Duits 1
Engels 3
Frans 3
fysica 1
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
plastische opvoeding 0
wiskunde 4
Latijn 5
Engels 0
Frans 1-0
wiskunde 0-1