Overslaan en naar de inhoud gaan

MIDDENSCHOOL

Inschrijvingen 2020-2021

Informatie over onze Middenschool

Om een goede schoolkeuze te maken is het belangrijk dat zowel de ouders als de jongeren vooraf en degelijk geïnformeerd zijn. De infomomenten voor de eerste jaren A- en B-stroom zijn voorbij. Informatie kan u lezen in de brochure Middenschool.

De infodag voor en over de hele school gaat niet door op zaterdag 9 mei 2020 omwille van de coronamaatregelen.

Inschrijvingen voor het eerste jaar A- of B-stroom

- Heb je een ticket? -

De digitale aanmeldingen voor 1A en 1B via Meld-je-aan zijn afgesloten. De toekenning van de tickets is gebeurd op 6 mei 2020 via het Meld-je-aansysteem. De definitieve inschrijving en afwerking van de toegewezen tickets kunnen niet fysiek op school gebeuren in grote groepen en dit tot 31 augustus, daarom starten we met een digitale verwerking. De communicatie hierrond gebeurt via e-mail met de betrokken ouders (of via het e-mailadres dat opgegeven werd bij de aanmelding in MJA).

- Sta je op de wachtlijst? -

De resterende vrije plaatsen in 1A of 1B kunnen opgevolgd worden via MJA. In deze periode wijzigen de wachtlijsten nog aanzienlijk zodat het heel goed mogelijk is dat de plaats op de wachtlijst wijzigt in een ticket. Redenen zijn o.a. een dubbele inschrijving voor 1A en 1B, inschrijvingen in een school via MJA en ook in een andere school buiten de MJA-regio.

- Ben je nog niet aangemeld? -

Nieuwe inschrijvingen voor het eerste jaar A of B-stroom kunnen enkel tijdens de periode van vrije inschrijvingen. Deze inschrijvingen gebeuren chronologisch, in volgorde van aanmelden en altijd onder voorbehoud van vrije plaatsen. Indien alle plaatsen ingenomen zijn, voegt men de leerling toe onderaan de wachtlijst. Deze periode start op 18 mei om 9 uur. Deze inschrijvingen verlopen via: meldjeaan.antwerpen.be. De school daarvoor contacteren hoeft niet. Heeft u nog vragen, dan neemt u contact op met de helpdesk van Meld-je-aan: 0800 60 185 is een gratis nummer.