Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede ondersteuning

Onze school besteedt aandacht aan de totale persoonsvorming en geeft iedereen het recht zijn kwaliteiten en talenten, zijn beperkingen en zwakheden te tonen en zich kwetsbaar op te stellen. Zij zorgt ervoor dat zij de nodige hulp en ondersteuning kan bieden. Leerlingen zijn jonge mensen in ontwikkeling. De school biedt ze een veilig en uitnodigend kader waarin zij als persoon kunnen groeien. In een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect kunnen leerlingen hun kwetsbaarheid tonen en uit gemaakte fouten leren. Onze speciale aandacht gaat uit naar wie het op persoonlijk, sociaal of relationeel vlak moeilijk heeft. De school wil vooral deze leerlingen begeleiden en de nodige ondersteuning bieden.

Vanuit de grondopties wil de school ook optimale ontplooiingskansen bieden aan leerlingen wiens studieloopbaan in het gedrang komt door leermoeilijkheden van diverse aard. Het kan daarbij gaan om leerlingen met nood aan studiemethode of aan aangepaste studeergewoonten, taalachterstand, leermoeilijkheden te wijten aan socio-emotionele problemen of ziekte en leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. De begeleidingsvorm hangt af van de hulpvraag en van de leeftijd of het studiejaar van de leerling en wordt gei╠łntegreerd in de lessen of als aparte begeleidingsvorm aangeboden.