Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweede leerjaar B

In dit leerjaar willen we de leerlingen kennis laten maken met vaardigheden en beroepen uit de nijverheids- en decoratiesector of uit de mode-, verzorgings- en voedingssector, begeleiden bij het kiezen van een juiste definitieve beroepsopleiding, helpen bij het verwerken van theoretische leerstof door deze op een aangepaste manier over te brengen en in contact brengen met datgene waar zij ook in het dagelijkse leven mee kunnen geconfronteerd worden (kunst, sociale activiteiten, informatica,…).

 

Basisvorming 20u 
+
Beroepenveld 14u 
       
5 project algemene vakken   mode-verzorging-voeding
3 wiskunde   nijverheid-decoratie
2 Frans    
2 natuurwetenschappen    
2 godsdienst    
2 lichamelijke opvoeding    
1 plastische opvoeding    
1 muzikale opvoeding    
1 Engels    
1 sociale activiteit